GRUPA WSPARCIA RODZIN OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE ZAPRASZA

GRUPA WSPARCIA RODZIN

OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

ZAPRASZA

Już od trzech lat w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego działa grupa wsparcia rodzin osób chorujących psychicznie. Ma ona charakter ambulatoryjny. Uczestnicy mogą uzyskać informacje pomagajace w radzeniu sobie z chorobą osoby bliskiej,  pomoc psychologiczną, a także informacje o mechanizmach chorowania. Uczestnicy dzielą się także własnymi doświadczeniami z radzenia sobie w relacjach z bliską osoba, która przeżwya kryzys lub kryzysy psychiczne.

Spotkania grupy odbywaja się w każdą  pierwszą i trzecią środe miesiaca w budynku Oddziału 6A między godziną 16.00 a 18.00.

Telefon  kontaktowy 12 65 24 283 czynny jest dni powszednie między 9.00 a 15.00 .

 

JAK STRACIĆ WSZYSTKO PRZY NAJMNIEJSZYM WYSIŁKU, CZYLI UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

JAK STRACIĆ WSZYSTKO PRZY NAJMNIEJSZYM WYSIŁKU, CZYLI UZALEŻNIENIE OD HAZARDU

Brak pieniędzy, utrata pracy czy po prostu wszechogarniająca nuda – to tylko kilka powodów, od których wszystko się zaczyna. Wystarczy mały impuls by dać się złapać szponom hazardu. Wykonać pierwszy krok wcale nie jest trudno – ten ostatni już gorzej.

Kiedy większość z nas słyszy słowo „hazard”, ma w głowie ruletkę, pokera, a przed oczami przewijają mu się obrazy kasyn niczym z Las Vegas. Ale to nie jedyne przykłady hazardu. Może trudno nam w to uwierzyć, ale nawet totolotek, czy chociażby gra w bierki należą do gier hazardowych – z pozoru niewinna czynność, która z czasem niestety uzależnia. Zwłaszcza kiedy musimy szybko zdobyć jakąś sumę pieniędzy. Zatem czym jest hazard? Mówi się, że są to wszelakie gry, które polegają na oferowaniu i przyjmowaniu zakładów (zwykle pieniężnych) na zdarzenia, w których o wygranej decyduje czynnik losowy.

Kiedy już decydujemy się na obstawienie zakładów, w naszym życiu pojawia się ekscytacja. I tak w przypadku totolotka – ze zniecierpliwieniem wyczekujemy kolejnego losowania. W chwili wyczytywania przez prowadzącego kolejnych cyfr poziom adrenaliny w naszym organizmie rośnie, a serce zaczyna bić mocniej. Kiedy jednak okazuje się, że niestety tym razem los nam nie sprzyjał, jesteśmy rozdrażnieni. Jednak ten stan szybko nam przechodzi i nawet się nie orientujemy, kiedy jesteśmy w drodze dokolektuy po kolejny los.

Weźmy jednak inny przykład – obstawianie wyników meczy. Czasami bywa, że przez jakiś czas udaje się nam wygrywać. Emocje (pozytywne), które nam wtedy towarzyszą popychają nas do powtarzania tych czynności ponieważ chcemy cały czas znajdować się w tym błogim stanie, który przynosi wygrana. Ale należy pamiętać, że nigdy nie będzie tak, że cały czas będziemy wygrywać.  Jednak osoby uzależnione nie czują tego, że mogą coś stracić. Żyją złudną nadzieją, że dobra passa będzie im sprzyjała już zawsze. Zaczynają obstawiać coraz większe kwoty, a w razie przegranej coraz więcej tracą. Kiedy już nie mają własnych pieniędzy, zaczynają pożyczać (a przecież w wielu przypadkach sięgnięcie po hazard miało być tylko alternatywnym sposobem zdobycia pieniędzy). Nawet duża przegrana nie powstrzymuje ich przed dalszą grą. Gracze starają się za wszelką cenę odegrać, a ewentualne wygrane przeznaczają albo na spłatę długów albo często na dalszą grę. I tu zazwyczaj najważniejsze wartości, którymi dotąd się kierowali, tracą znaczenie. Na bok odchodzi rodzina, czy praca. Zaczyna się lawina kłamstw, bo po cichu liczą na to że los się do nich uśmiechnie i wtedy rozwiążą się ich problemy. Są tak w to wciągnięci, że nie chcą przyznać, że ponieśli porażkę.

W końcu dochodzi się do dna finansowego, psychicznego, społecznego i często do skrajnego wyczerpania. Przestaje się wierzyć w wielką wygraną. A problemy pozostają nierozwiązane. Tutaj też często gracze zostają sami, bez rodziny i przyjaciół, których zaufania wcześniej nadużyli. Stają się coraz bardziej samotni, często pojawiają się też myśli samobójcze. Takie osoby są też narażeni na inne uzależnienia takie, jak alkoholizm czy lekomania. Ostatnią deską ratunku jest profesjonalna pomoc, dzięki której można uniknąć więzienia lub śmierci (samobójstwo lub z rąk wierzycieli), jednak trzeba wiedzieć gdzie się w takiej sytuacji udać.

Z powyższego opisu można zatem wyróżnić trzy fazy:

  1. Fazę zwycięstw
  2. Fazę strat
  3. Fazę utraty nadziei

Należy pamiętać, że tylko profesjonalna pomoc może zdziałać coś w tej kwestii, a leczenie zaczyna się od utrzymania całkowitej abstynencji. Próby samodzielnego wyjścia z nałogu nic nie dają, a nowa fala uzależnienia może w nas uderzyć ze zdwojoną siłą. Dlatego, jeżeli widzimy, że z naszym życiem dzieje się coś złego, nie czekajmy! Jak najszybciej poszukajmy profesjonalnej pomocy.

Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie w okresie od marca do grudnia 2014 r. realizuje projekt “Terapia uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców Krakowa oraz powiatu wielickiego, myślenickiego, miechowskiego i gminy Skawina” w ramach którego uzyskać można profesjonalną pomoc oraz skorzystać z bezpłatnych porad prawnych i doradztwa finansowego. Więcej informacji uzyskać można pod numerem telefonu 12 42 64 562.

Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia.

Paulina Smoroń

 

 

 

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA “PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ” 17 listopada 2017 r.

I OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA

“PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ”

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w KRAKOWIE

17 listopada 2017 r.

 

 

W ramach obchodów jubileuszu 100-lecia Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie wystąpił z inicjatywą zorganizowania konferencji poświęconej   relacjom pomiędzy psychiatrią i duchowością. Do współpracy w jej organizacji zaproszone zostały takie instytucje, jak Katedra Psychiatrii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II oraz Akademia Ignatianum. I Ogólnopolska Konferencja „Psychiatria i Duchowość” odbędzie się 17 listopada w budynku teatru na terenie zabytkowego zespołu szpitalno-parkowego w Krakowie Kobierzynie

Konferencja „Psychiatria i Duchowość” będzie bodaj pierwszym tego rodzaju spotkaniem dwóch środowisk, z jednej strony profesjonalistów niosących pomoc chorym psychicznie, w tym psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów, z drugiej teologów, kapłanów czy duchownych i świeckich katechetów, niosących wsparcie duchowe.  Dystans między tymi środowiskami przez kilkadziesiąt lat był bardzo duży i niemal niepokonywany, w ostatnim czasie wyraźnie się zmniejsza, a celem konferencji jest otwarcie przestrzeni dyskusji i  dialogu.

Konferencja dotyczyć będzie szeroko rozumianego tematu duchowości w kontekście zaburzeń i chorób psychicznych, jej roli w procesie terapeutycznym i wsparcia jakie może dawać w dochodzeniu do równowagi psychicznej i w czasie zdrowienia. Omawiane będą również kwestie związane z problemami i zaburzeniami psychicznymi, jakie mogą ujawnić się w czasie praktyk religijnych u osób mających kontakt z Kościołem czy z duszpasterzami.

Celem konferencji jest więc próba połączenia zagadnień duchowości, przeżyć i problemów duchowych z zagadnieniami zaburzeń psychicznych. Organizatorzy wierzą, że otwarte w ten sposób pole dialogu będzie poszerzane, stąd w planach jest już organizacja kolejnej edycji spotkania psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów oraz osób związanych z Kościołem i duszpasterstwem – duchownych, teologów czy katechetów świeckich w 2018 r.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej I Ogólnopolskiej Konferencji „Psychiatria i duchowość” (www.psychiatriaiduchowosc.pl), gdzie znaleźć można jej szczegółowy program, a także zapoznać się ze składem komitetu naukowego. Patronat naukowy nad Konferencją, która odbywa się w ramach obchodów Jubileuszu Stulecia Szpitala w Kobierzynie objął Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Także rejestracja udziału w Konferencji odbywa się za jej pośrednictwem. Udział lekarzy jest punktowany  (7 punktów edukacyjnych)

 

Udział w konferencji jest płatny i wynosi odpowiednio 130 zł dla osób, które zgłoszą się do 25 października i 150 zł dla osób, które zgłoszą się od 26 października 2017 r.

 

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne

II Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

Zdrowie i odporność psychiczna – ujęcie interdyscyplinarne

 

Zagadnienie zdrowia somatycznego i psychicznego jest ważnym obszarem dla rozważań nauk społecznych i medycznych, gdyż wyzwania współczesnego życia obciążają człowieka w niespotykanym dotąd stopniu. Ilość stresu, koniecznych do podjęcia decyzji oraz częsty brak stabilności i poczucia bezpieczeństwa stwarzają klimat mobilności i płynności, niesprzyjający zdrowiu psychicznemu. Zaproszenie lekarzy, a w szczególności psychiatrów, do dyskusji na temat zdrowia psychicznego wskazuje na znaczenie współpracy pomiędzy specjalistami w sytuacji destabilizacji psychicznej. Wydaje się, że w momentach kryzysów emocjonalnych, wydarzeń traumatycznych i katastrof życiowych wsparcie farmakologiczne może być znaczącym pierwszym etapem pomocy człowiekowi.

Definicja zdrowia przyjęta przez WHO – Światową Organizację Zdrowia wskazuje na stan pełnego, fizycznego, psychicznego, duchowego i społecznego dobrostanu, jako na przejaw prawdziwie zdrowego funkcjonowania. Ujęcie to zakłada, że zdrowie jest nie tylko brakiem choroby, ale ma w sobie pozytywny aspekt, którym jest dobrostan. Możemy więc mówić o podejściu salutogenetycznym, sugerującym poszukiwanie drogi do zdrowia, poprzez rozwijanie i wzmacnianie zasobów własnych jednostki i społeczności.

Badania nad zdrowiem człowieka zarówno w obszarze somy, jak i psyche ewoluują wyraźnie od bieguna identyfikowania i minimalizowania zagrożeń ku biegunowi rozpoznawania i wzmacniania zasobów własnych stanowiących ochronę i pomoc w radzeniu sobie ze skutkami stresu. Tendencja ta widoczna jest w koncepcjach psychologicznych i socjologicznych akcentujących znaczenie siły wewnętrznej, aktywów wspierających i ułatwiających radzenie sobie ze stresem. Fakt, iż zagrożenia oraz wszelkiego rodzaju stresy są wszechobecne, a kontakt z nimi niemożliwy do uniknięcia, stał się przyczynkiem do poszukiwania cech indywidualnych, których posiadanie zwiększy prawdopodobieństwo pokonania trudności, wyjścia obronną ręką z napotkanej traumatycznej sytuacji.

Istotnym zadaniem pozostaje więc poszukiwanie strategii i modeli radzenia sobie z nadmiarem stresu bez kosztów zdrowotnych. Szczególne miejsce zajmują tu propozycje kierowane do dzieci i młodzieży – profilaktyka pozytywna, wzmacnianie możliwości adaptacyjnych, rozwijanie sił życiowych.

Proponowane obszary tematyczne:

– Resilience jako predyktor zdrowia

– Zdrowie i odporność psychiczna dzieci i młodzieży

– Zdrowie z perspektywy egzystencjalnej

– Radzenie sobie ze stresem a zdrowie

– Współczesne zagrożenia dla zdrowia psychicznego człowieka

–  Niedostatki zdrowia

–  Zmiana stosunku do sięgania po pomoc: farmakoterapia a odtwarzanie zasobów

–  Działania profilaktyczne i prozdrowotne

Podczas konferencji planowane są wykłady planarne z udziałem gości krajowych i zagranicznych, sesja panelowa, sesje tematyczne oraz plakatowe, warsztaty. Wybrane artykuły zostaną wydane w punktowanej monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Naukowym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Goście specjalni:

Prof. Christopher Gill, College of Humanities, University of Exeter

Prof. Marios Pourkos, Department of Preschool Education, University of Crete

Prof. Władysława Pilecka, Instytut Psychologii, Uniwersytet Jagielloński

Celem naukowym konferencji jest więc wymiana doświadczeń pomiędzy specjalistami z obszaru psychologii zdrowia, medycyny, pedagogiki, filozofii oraz socjologii. Konfrontacja interdyscyplinarna posiada zawsze charakter stymulujący, w związku z tym liczymy na wymierne, naukowe efekty konferencji:

1. inspiracje do badań własnych uczestników spotkania

2. powstanie zespołów interdyscyplinarnych skoncentrowanych wokół określonego zagadnienia

3. wydanie monografii w języku angielskim w Wydawnictwie Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Columbia University Press, USA

4. publikacje w czasopismach fachowych

5. integrację środowiska naukowego : studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej polskiej i zagranicznej

W pierwszym dniu konferencji odbędzie się prezentacja dotychczasowych wyników Programu Profilaktyki Depresji “Wyprzedzić smutek” realizowanego Nasz Szpital. Wyniki przedstawi koordynator merytoryczny programu dr Krzysztof Walczewski.

Podczas konferencji będzie istniała możliwość zapisania się na bezpłatne konsultacje ramach Programu Profilaktyki Depresji “Wyprzedzić smutek” w punkcie informacyjnym.

WOJ-MALOPOL LOGO KWADRAT cmyk       Program Profilaktyki Depresji i Rozpowszechniania Postaw Prozdrowotnych w Obszarze Zdrowia Psychicznego

         realizowany jest przez Szpital Specjalistyczny im. dr. J. Babińskiego SPZOZ w Krakowie

                  na zlecenie i przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

 

Zapraszamy do czynnego udziału w wydarzeniach konferencji w postaci warsztatów, sesji referatowych oraz posterowych.

Program Konferencji

 

 

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA “PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ” – KRAKÓW 16-17 LISTOPADA 2018 R.

W dniach 16 i 17 listopada 2018 r. odbędzie się w Krakowie

 II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA “PSYCHIATRIA I DUCHOWOŚĆ”

w tym roku głównym organizatorem konferencji jest

Akademia Ingatianum w Krakowie

a współorganizatorami

Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II w Krakowie,

Katedra Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego

Szpital Kliniczny im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w  Krakowie

oraz

Akademia Krakowska im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www.psychiatriaiduchowosc.pl,

za jej posrednictwem można także się zarejestrować.

psychiatria-i-duchowosc-plakat_2018-popr1 (2) psychiatria-i-duchowosc-ulotka_2018-popr1-1

INFORMACJA O HARMONOGRAMIE PRACY WYBRANYCH JEDNOSTEK SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓŻEFA BABIŃSKIEGO SOPZOZ W KRAKOWIE W OKRSIE ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM

INFORMACJA O HARMONOGRAMIE PRACY

WYBRANYCH JEDNOSTEK

SZPITALA KLINICZNEGO IM. DR. JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

W OKRESIE ŚWIĄTECZNYM I NOWOROCZNYM

 

Uprzejmie informujemy , że w dniu 24 grudnia 2018 r. – poniedziałek, dzień wigilijny zamknięte będą :

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Krowodrza

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Śródmieście

Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny Miechów

Oddział Dzienny Psychiatryczny Skawina

Oddział Dzienny Psychiatryczny Myślenice

Poradnia Zdrowia Psychicznego Skawina

Poradnia Zdrowia Psychicznego Myślenice

Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Zespół Leczenia Środowiskowego Miechów

 

Zmiany w godzinach przyjmowania pacjentów:

Oddział Dzienny Psychiatryczny Kraków Nowa Huta w dniach 24 i 31.12 praca w godzinach 7:30 – 13:30

PZP Myślenice w dniu 31.12.2018 w godzinach 14:00 – 16:00

PZP Kraków – Śródmieście na ul. Mehoffera 10 w dniach 24 i 31.12 w godzinach 7:30 – 12:00

PZP Kraków – Podgórze w dniach 24 i 31.12 w godzinach 7:00 – 14:00

PZP Kraków Nowa Huta w dniach 24 i 31.12 w godzinach 7:30 – 13:30

JESIENNY SPACER PO ZABYTKOWYM ZESPOLE SZPITALNO-PARKOWYM Z CYKLU “KOBIERZYN CZTERY PORY ROKU” 4 LISTPOPADA 2017 R. GODZ.14.00

Jesienny spacer z cyklu „Kobierzyn cztery pory roku”

4 listopada 2017 r. g. 14.00

Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie oraz Stowarzyszenie PODGORZE.PL

serdecznie zapraszają na

jesienny spacer po zabytkowym zespole szpitalno-parkowym w Krakowie-Kobierzynie, z cyklu “Kobierzyn cztery pory roku”, który odbędzie się w najbliższą sobotę 4 listopada 2017 r.

Spotkanie uczestników o godz. 14.00 przed budynkiem teatru przy centralnym rondzie Szpitala. Bezpłatne wejściówki można odbierać w punkcie informacji turystycznej w Krakowie przy ul. Św. Jana. Uwaga ich liczba jest ograniczona!

W programie między innymi:

 – prezentacje opowiadające o dziejach stuletniego Zakładu dla umysłowo i nerwowo chorych oraz powojennego Szpitala oraz podstawowe informacje o tym kto i kogo i z czego leczył,

– zwiedzanie czasowej wystawy prac rzeźbiarskich jednego z najwybitniejszych twórców tzw. sztuki surowej (Art Brut) EDAWARDA SUTORA,

– spacer po zespole szpitalno-parkowym wyjątkowym modernistycznym zabytku

modernistycznej urbanistyki, architektury i techniki, w tym

– – Kaplicy szpitalnej z niezwykłą secesyjną dekoracją malarską i witrażami.

– – dawnej willi dyrektorów,  w której obejrzeć można będzie wystawę starych zdjęć kobierzyńskiego Zakładu.

Wcześniej od godz. 12.00 zwiedzać można wystawę “Uważaj na głowę” przygotowana przez byłych pacjentów ekspozycję opowiadającą o chorowaniu, leczeniu i zdrowieniu ukazanych z perspektywy ich doświadczenia kryzysu psychicznego.

serdecznie zapraszamy