ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK SZPITALA ORAZ ICH NUMERÓW TELEFONÓW

ZMIANA LOKALIZACJI JEDNOSTEK SZPITALA

ORAZ ICH NUMERÓW TELEFONÓW

W związku z rozpoczęciem realizacji programu pilotażowego w psychiatrii jednostki Szpitala zlokalizowane w dawnej dzielnicy Śródmieście w Krakowie (odpowiednio zlokalizowane dotąd przy ul. Olszańskiej:

Zespół Lecznia Środowiskowego Kraków Śródmieście,Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Śródmieście oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Śródmieście

oraz zlokalizowany dotąd przy ul. Grzegórzeckiej  67C/U2

Zespoł Lecznenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza.

zostały przeniesone  do nowej siedziby przy ul. Mehoffera 10

Nowe numery telefonów do tych jednostek są nastepujące:

Zespół Lecznia Środowiskowego Kraków Śródmieście – 12 65 24 601

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków Śródmieście – 12 65 24 602

Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków Śródmieście 12 65 24 604

Zespoł Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza – 12 652 46 03

ZMIANA NAZWY SZPITAL IM. JÓZEFA BABIŃSKIEGO JEST SZPITALEM KLINICZNYM

SZPITAL IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO SPZOZ W KRAKOWIE

STAŁ SIĘ OFICJALNIE SZPITALEM KLINICZNYM

Miło mi poinformować Państwa, że  Szpital im. dr.  Józefa Babińskiego w  Krakowie zmienia nazwę ze „specjalistycznego” na „kliniczny”. Patronem Szpitala pozostaje dr. Józef Babiński, bo chociaż nie był on osobiście związany z Kobierzynem, to dziś nazwa „Szpital im. Józefa Babińskiego w Krakowie” jest znaną i mocną marką na rynku świadczeń zdrowotnych nie tylko w regionie, ale także w kraju, a nawet za granicą.

W dniu  28 maja 2018 roku Sejmik Województwa Małopolskiego, jako organ tworzący przychylił się do wniosku Szpitala i podjął decyzje o zmianie nazwy jednostki. w dniu 27 czerwca uchwała Sejmiku się uprawomocniła, a po dokonaniu stosownych zmian wpisów do KRS i rejestrze placówek medycznych  nasz Szpital nosi już oficjalnie nazwę

SZPITAL KLINICZNY IM. DR JÓZEFA BABIŃSKIEGO 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie

 

Zmiana ta ponosząca prestiż Szpitala sankcjonuje wprowadzane od kilku juź lat zmiany – takie jak rozwijanie badań naukowych współpraca z krakowskimi uczelniami oraz rozwój kadry – podnoszenie kwalifikacji personelu szpitala majace wyraz w zdobywaniu przez zatrunionych tu lekarzy i psychologów stopni naukowych.

w końcy 2017 roku Szpital podpisał Porozumienie o Współpracy z Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego,  oraz uszczegóławiającą go Umowę. Na jej mocy studenci Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu będą mogli odbywać zajęcia kliniczne i praktyki na oddziałach Szpitala  oraz korzystać z aparatury szpitalnej. W roku akademickim 2018/2019 będzie to 120 studentów, w kolejnych latach spodziewany się większej ich liczby, w tym również studentów z zagranicy. Zainteresowanie odbywaniem staży i praktyk w Szpitalu są również studenci innych kierunków – pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego i psychologii tej Uczelni. Wczesniej z zasobów i doświadczenia pracowników Szpitala, a także jego byłych pacjentów  korzystali studenci Pielegniarstwa i socjologii oraz prawa i nauk politycznych Uniwersytetu JagiellońskiegoJ, atakże  pedagogiki specjalnej i arteterapii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie .

Szpital będzie bazą do prowadzenia zająć klinicznych oraz wspólnych badań w obszarze nauk medycznych. Już obecnie organizowane są spotkania studentów z byłymi pacjentami Szpitala, którzy opowiadają o przebiegu swojego chorowania, leczenia i o procesie zdrowienia. Studenci zwiedzają także wystawę „Uważaj na głowę” przygotowaną przez byłych pacjentów Szpitala. Powstała ona w czasie realizacji wspólnego projektu „Kobierzyn Bliżej – przeciw stygmatyzacji osób chorych psychicznie” i jest jedyną pokazującą chorobę, leczenie i zdrowienie z punktu widzenia osób, które doświadczyły kryzysów psychicznych.

W 2017 roku Szpital utworzył Ośrodek Edukacji, Badań i Rozwoju. Obecnie na nim spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za współpracę z Krakowską Akademią. Równolegle w ramach Ośrodka prowadzone są szkolenia specjalistyczne i specjalizacyjne, w tym duże szkolenie „Kontakt w leczeniu. Szkolenia dla personelu medycznego i niemedycznego – kontakt z osobami cierpiącymi na zaburzenia psychiczne”. Finansowane ze środków przekazanych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia zakłada przeszkolenie 2500 pracowników ochrony zdrowia zarówno medycznych – (lekarze i pielęgniarki) jak i niemedycznych (m.in. pracownicy rejestracji i farmaceuci, pracownicy socjalni) z województw małopolskiego i podkarpackiego. Przeszkolono już 1600 osób i obecnie prowadzona jest rekrutacja na ostatnie wolne miejsca. Uczestnicy bardzo wysoko oceniają przygotowany przez Szpital program merytoryczny, a także praktyczną wiedzę, jaką daje im szkolenie.

Ośrodek koordynuje także badania naukowe prowadzone przez pracowników Szpitala oraz organizuje seminaria wewnętrzne i zewnętrzne (z udziałem specjalistów z innych ośrodków). Jest także organizatorem konferencji, w tym zaplanowanej na jesień tego roku, drugiej już konferencji „Psychiatria i Duchowość” (wspólnie z Katedrą Psychiatrii UJ, Uniwersytetem Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie oraz Akademią Ignatianum).

W ubiegłym roku Konferencja cieszyła się tak ogromnym zainteresowaniem profesjonalistów (lekarzy psychiatrów, psychologów, a także osób duchownych), tak, iż mimo ponad 120 miejsc, wielu chętnych nie mogło zostać wpisanych na listę uczestników.

Działalność edukacyjna i naukowa wpisuje się z strategię Szpitala, w szczególności w czwarty jej punkt, który brzmi  –„Uczyć się i dzielić swoją wiedzą oraz doświadczeniem”.

 

 

Zmiany godzin pracy Poradni Neurologicznej w grudniu oraz jednostek lecznictwa otwartego w okresie Świąt Bożego Narodzenia

Zminy godzin pracy Poradni Neurologicznej w grudniu 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 1 do 14 grudnia 2015 r. nastąpi zmiana w funkcjonowaniu Poradni Neurologicznej.

W tym okresie, ze względu na urlop lekarza Poradnia czynna będzie jedynie we środy w godz. od 8.00 do 12.00, natomiast we wtorki i we czwartki będzie zamknieta.

Natomiast w dwa kolejne  czwartki   24 i 31 grudnia 2015r. z uwagi na szczególnych charakter tych dni Poradnia zamiast popołudniu (od 14.00 do 18.00) czynna bedzie w godzinach porannych od 8.00 do 12.00.

Poza wyszczególnionymni powyżej zmianami Poradnia Neurologiczna Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

jest czynna:

    we wtorki od 7.30 do 12.30

    we środy  od 8.00 do 12.00

     we czwartki  od 14.00 do 18.00

Rejestracja odbywa się w godzinach otwarcia Poradni.

Prosimy o rejestrację telefoniczną (nr 12 65 24 506).

 

 

Zmiany czasu pracy Szpitala w okresie Świątecznym

W związku z  regulacjami Kodeksu Pracy (art. 130 par. 2) dotyczacego dnia wolnego od pracy w zamian za świeto przypadajace w sobotę,

Uprzejmie informujemy, że w zamian za przypadający w sobotę Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia dla Szpitala Babińskiego w Krakowie jako dzień wolny ustalono 24 grudnia2015 r.

Nie wpłynie to na funkcjonowanie Oddziałów szpitalnych i Izby Przyjęć.

W zwi,axzku z tym w dniu 24 grudnia nieczynne będą nastepujace jednostki lecznictwa otwartego Szpitala  Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie :

Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Nowa Huta

– Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza

– Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Podgórze

– Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków – Śródmieście

– Poradnia Dla Osób Z Problemami Alkoholowymi

– Dzienny Oddział Psychiatryczny Kraków-Nowa Huta

– Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Podgórze

– Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Kraków – Krowodrza

– Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych Diagnoz

– Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze I

– Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza

– Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście

– Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Nowa Huta

– Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków – Podgórze II

– Zespół Leczenia Środowiskowego Wieliczka

– Zespół Leczenia Środowiskowego Skawina

Dzień 24 grudnia 2015 r. będzie również dniem wolnym dla Dziennego Oddziału Psychiatryczno Rehabilitacyjnego oraz Zespołu Leczenia Środowiskowego w Miechowie za przypadający w sobotę Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia.

ZMIANY LOKALIZACJI JEDNOSTEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. J. BABIŃSKIEGO

ZMIANY LOKALIZACJI  JEDNOSTEK SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. DR. J. BABIŃSKIEGO

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 lipca 2015 r. nastąpiła zmiana lokalizacji (siedziby) następujących jednostek Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego:

Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Śródmieście oraz  Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Krowodrza zlokalizowane dotychczas przy ul. Wrocławskiej 53  przeniosły się na ul. Grzegórzecką 67C/U2.

Oddział Rehabilitacyjny I (7B) przeniósł się z budynku VII B do wyremontowanego budynku II B.

Także do budynku II B to jest do Oddziału Rehabilitacyjnego I przeniesieni zostali pacjenci oraz personel Oddziału Profilaktyczno-Rehabilitacyjnego (4A),  który to oddział został włączony do Oddziału Rehabilitacyjnego I.

 

Zmiany organizacyjne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa Babińskiego w Krakowie

W dniu 28 grudnia 2015 roku w Szpitalu Specjalistycznym im. Józefa Babińskiego w  Krakowie rozpoczynają działalność dwie nowe jednostki organizacyjne – oddziały stacjonarne:

1. Oddział Psychiatrii Sądowej o Podstawowym Zabezpieczeniu

z 40 miejscami dla pacjentów, dla których sądy orzekły tego rodzaju środek zabepieczający. Obowiązki Kierownika Oddziału pełni pani dr Anna Markiewicz.

2. Oddział Rehabilitacji dla Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejącymi Zaburzeniami Psychicznymi

Oddział dysponuje 35 miejscami.  Obowiązki kierownika oddziału pełnić będzie pan dr Marek Sikorski.

Jednocześnie kończą działalność:

Oddział Psychiatryczny Pulmonologiczny (z dniem 31 grudnia 2015 r.)

Oddział Psychiatryczny Kraków Nowa Huta I

oraz

Oddział Psychiatryczny Kraków – Śródmieście.

Dotychczasowi Kierownicy – pani dr Anna Markiewicz kierować będzie Oddziałem Psychiatrii Sądowej o podstawowym Zabezpieczeniu, pani dr Agnieszka Różańska Zespołem Leczenia Środowiskowego Kraków – Nowa Huta, a pan dr Marek Sikirski kierować będzie Oddziałem Rehabilitacji dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych ze Współistniejacymi Zaburzeniami Psychicznymi (Podwójnych Diagnoz)

W dniu 31 grudnia 2015 r. nastąpi likwidacja Biura Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Realizacje zadań Biura WOTUW przejmie Zespół ds. realizacji zadań leczniczych i pozaleczniczych WOTUW w składzie:

pani dr Monika Noga, pani Renata Strój, pani Monika Wojtas, pani Agnieszka Krok-Stanek.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. funkcję Koordynatora Izby Przyjęć obejmie pani dr Sławomira Traczyńska.

Pan dr Andrzej Lipiarz obejmie funkcje kierownika Dziennego Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego dla Krakowa Podgórza. Pani dr Joanna Brodzicka wzmocni skład Poradni Zdrowia Psychicznego Kraków – Krowodrza.

Zmiany w strukturze organizacyjnej oraz lokalizacjiniektórych jednostek Szpitala

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. wprowadzone zostały następujące zmiany w strukturze organizacyjnej Szpitala:

1. Zlikwidowany został Oddział Neurologiczny.

2. Zmianie uległy nazwy komórek organizacyjnych:

  • Oddział Psychogeriatryczny I –  nowa nazwa: Oddział Psychogeriatryczny z Pododdziałem Diagnozowania i Leczenia Otępień

  • Oddział Psychogeriatryczny II – nowa nazwa: Oddział Psychogeriatryczny

3. Zmienione zostały siedziby komórek organizacyjnych:

  • Dzienny Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny Dla Podwójnych Diagnoz Kraków-Śródmieście – nowa lokalizacja: Kraków, ul. Olszańska 5

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego Kraków-Śródmieście – nowa lokalizacja: Kraków,
    ul. Olszańska 5

  • Zespół Leczenia Środowiskowego Kraków-Podgórze II – nowa lokalizacja: Kraków,
    ul. Babińskiego 29

Życzenia Dyrektora Szpitala na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

Życzenia Dyrektora Szpitala

na Święta Zmartwychwstania Pańskiego

 

 

Proszę wszystkich Państwa o przyjęcie najlepszych życzeń 

na Święta Zmartwychwstania Pańskiego.

 Życzę aby ten szczególny okres był czasem refleksji,

 pokuty, przeżywania Dni Męki Pańskiej i radości z Jego Zmartwychwstania.

 

Ten Który co roku odnawia nasze życie niech przywróci i przyniesie Radość i Nadzieję,

by  na trwale zagościły  w naszych sercach, w naszych domach i w naszych rodzinach.

 

Wszystkim, którzy te dni przeżywają inaczej, życzę radości i nadziei, jaką każdego roku przynosi Wiosna.

 

                                                                     Stanisław KRACIK

                                                                      Dyrektor Szpitala Specjalistycznego

  1.                                                               dr. Józefa Babińskiego w Krakowie 

Życzenia Dyrektora Szpitala pana Stanisława Kracika na Boże Narodzenie i Nowy 2016 Rok

 

 

 

 

Proszę o przyjęcie najlepszych życzeń radości i pokoju na zbliżające się

Święta Bożego Narodzenia

 

Przekazuję je Pacjentom i Pracownikom Szpitala

oraz w Ich imieniu i własnym  

wszystkim, którzy obdarzają nas swoim wsparciem i sympatią.

Życzę, aby ten szczególny Czas przyniósł do naszych serc, domów i rodzin

nadzieję i  radość  

oraz tego,  byśmy  z nimi  weszli  w nadchodzący

Nowy 2016 Rok

Stanisław Kracik

 

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego

 dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie

 

ŻYCZENIA OD DYREKCJI SZPITALA NA NADCHODZĄCE ŚWIĘTA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Szanowni Państwo,

Na Święta Zmartwychwstania Pańskiego  pragniemy przekazać nasze najlepsze życzenia

głębokiego przezywania Paschalnego Triduum oraz Radości Dni Zmartwychwstania.

Tym zaś, którzy te dni przezywaja inaczej życzymy radości i nadziei, jaką każdgo roku przynosi wiosna.

 

Dyrektor Szpitala                                                                                 Zastępca Dyrektora do spraw Lecznictwa 

 Stanisław Kracik                                                                                                                Anna Depukat