Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych (OLAZA)

Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych

OLAZA

Sekretariat:  (12)6524 378

Kierownik Oddziału: (12)6524 272

Pielęgniarka Oddziałowa: (12) 6524 273

Wchodzący w skład Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia Oddział Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych I (OLAZA) znajduje się w budynku V C i posiada 30 łóżek wyłącznie dla mężczyzn. Leczeni są tu Pacjenci z objawami alkoholowych oraz mieszanych (alkohol + leki) zespołów abstynencyjnych. O przyjęciu osoby  z objawami alkoholowego stanu abstynecyjnego (najlepiej posiadającego skierowanie od lekarza psychiatry)  decyduje lekarz dyżurny Izby Przyjęć Szpitala, w oparciu o stan faktyczny chorego. Oddział nie porowadzi tak zwanych “przyjęć planowych”.

Pobyt w Oddziale trwa do 10 dni, w przypadku powikłań może się wydłużyć. Zasadniczym celem leczenia jest umożliwienie Pacjentowi, który musi lub chce przerwać picie bezpiecznego i humanitarnego przejścia okresu odstawienia, który może być niebezpieczny dla zdrowia i życia.

Pobyt w Oddziale jest pierwszą fazą leczenia, w której Pacjent jest motywowany, a następnie kierowany do dalszego leczenia odwykowego.

Terapia

Leczenie alkoholowych i mieszanych zespołów abstynencyjnych jest głównie leczeniem farmakologicznym. Dodatkowo w Oddziale prowadzone są zajęcia grupowe i indywidualne rozmowy z terapeutą, mające na celu motywować Pacjentów do dalszej terapii uzależnienia.
Opieką otoczone są też rodziny chorych, które uzyskują informację o problemie współuzależnienia, oraz możliwej pomocy w innych placówkach WOTUW-u.
Odwiedziny  możliwe są  codziennie od 14.00 do 18.00, w wyjątkowych przypadkach (stany ciężkie) istnieje możliwość całodobowych odwiedzin.

Kierownik Oddziału:
lek. med. Natalia Fabryczna-Młynarczyk – specjalista psychiatra,

Pielęgniarka Oddziałowa:
Ewa Łatak