13 listopada dniem wolnym w Poradniach Zespołach Leczenia Środowiskowego i Oddziałach Dziennych Szpitala Babińskiego w Krakowie

Święto Niepodległości (11 listopada) przypada w tym roku w sobotę. Decyzją Dyrektora Szpitala ustawowy dzień wolny od pracy dla pracowników Oddziałów Dziennych, Poradni oraz Zespołów Leczenia Środowiskowego wyznaczony został 13 listopada.

W związku z tym  informujemy, że w dniu 13 listopada 2017 r.

Zespoły Leczenia Środowiskowego,

Poradnie Zdrowia Psychicznego

oraz Oddziały Dzienne

naszego Szpitala będą nieczynne.