1 CZERWCA 2016 R. ODBYŁ SIĘ XVII MITYNG LEKKOATLETYCZNY W SZPITALU BABIŃSKIEGO

XVII MITYNG LEKKOATLETYCZNY W SZPITALU BABIŃSKIEGO

 

Jak co roku  1 czerwca 2016 r. już po raz siedemnasty na boisku szpitalnym  spotkali się sportowcy – pacjenci Szpitala oraz podopieczni zaprzyjaźnionych ze Szpitalem środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej. Tradycyjnie już zawody  rozpoczęły się paradą reprezentacji poszczególnych oddziałów szpitalnych i goszczących w Szpitalu placówek,

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

po czym rozegrane zostały kolejne konkurencje zawodów – biegi,  w tym biegi sztafetowe, rzuty i przeciąganie liny.

Mityng  organizowany jest tradycyjnie na początku czerwca  przez Szpital Babińskiego oraz  Fundację Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca. W konkurencjach biegowych, rzutach i przeciąganiu liny uczestniczą pacjenci oraz goście z  domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i warsztatów terapii zajęciowej, którzy cierpią na zaburzenia psychiczne.

Mityng otworzył Dyrektor Szpitala pan Stanisław Kracik oraz pełniąca obowiązki Zastępcy Dyrektora do spraw Lecznictwa pani dr Anna Depukat, a także Pełnomocnik Prezydenta Miasta do spraw Osób Niepełnosprawnych pan Bogdan Dąsal oraz Prezes Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca pani Ewa Jędrys  :

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Już starożytni rzymianie mawiali mens sana in corpore sano (w zdrowym ciele zdrowy duch). Wprowadzając w życie tę antyczną sentencję Szpital Babińskiego od szesnastu lat organizuje mityng lekkoatletyczny – niecodzienne sportowe zmagania osób chorujących psychicznie oraz ludzi z tego powodu niepełnosprawnych.

Tegoroczny mityng podobnie jak w roku poprzednim wpisał się jako jedno z wydarzeń do XVII Tygodnia Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”. Jesteśmy dumni, że to wyjątkowe święto sportu odbywa się w Krakowie i że uzyskało wsparcie ze strony władz Miasta. Projekt jest bowiem współfinansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków. Więcej o XVII Tygodniu Osób Niepełnosprawnych „Kocham Kraków z Wzajemnością”  przeczytać można na stronach:  www.krakow.plwww.ngo.krakow.pl

Rozgrywany w od szesnastu lat w Kobierzynie doroczny Mityng Lekkoatletyczny jest jedyną tego rodzaju imprezą sportową w Polsce adresowaną do osób chorujących psychicznie, mających za sobą epizod chorobowy lub/i  orzeczoną z tego względu niepełnosprawność.  Rokrocznie bierze w nim udział około 300 zawodników, a więc nierzadko więcej niż w niejednym  profesjonalnym turnieju lekkoatletycznym.  Mityng ma swoją długą tradycję. To dzięki niej oraz dzięki od lat wspierających Mityng Sponsorom  wszyscy uczestnicy otrzymują nagrody rzeczowe, a zwycięzcy poszczególnych konkurencji, jak na każdych sportowych zawodach  – medale i puchary.

 

Organizowane przez Szpital i rozgrywane tu zawody mają nie tylko sportowy, ale i terapeutyczny wymiar. Sport to zawsze pokonywanie własnych fizycznych ograniczeń. Tutaj dochodzą także inne ograniczenia, te  związane z chorobą lub jej konsekwencjami.  Dzięki pokonywaniu własnych słabości, a także zniechęcenia, smutku i innych skutków choroby, dzięki wspólnej zabawie, możliwe jest oderwanie się od monotonii pobytu w Szpitalu czy w instytucji opiekuńczej. To także okazja do spotkania, działania zespołowego, radość zwycięstwa, poznania smaku rywalizacji i duma z zachowywania zasady fair play.

Mityng jest również okazją dla osób, które chcą swój wolny czas i siły poświęcić działaniom na rzecz innych. Tradycyjnie już zespół organizatorów wspierany jest przez liczne grono wolontariuszy, trakcyjnie z firmy SABRE oraz studentów.